نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش All

میکرومتر خارج سنج دیجیتالی سایز 150-0 دقت 0.001 میلیمتر مدل 315-006-01

میکرومتر خارج سنج دیجیتالی سایز 150-0 دقت 0.001 میلیمتر مدل 315-006-01

میکرومتر داخل سنج دیجیتال 5 – 30 دقت 0.001 اینسایز

10,270,000 تومان
میکرومتر داخل سنج دیجیتال 5 – 30 دقت 0.001 اینسایز INSIZE

میکرومتر داخل سنج سه فک دیجیتال سایز 20-25 میلیمتر دقت 0.001 اینسایز

20,380,000 تومان
میکرومتر داخل سنج سه فک دیجیتال سایز 20-25 میلیمتر دقت 0.001 اینسایز INSIZE

میکرومتر دیجیتال 0-25 دقت 0.001 اینسایز 3109-25

2,600,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 0-25 دقت 0.001 اینسایز INSIZE 3109-25  

میکرومتر دیجیتال 02-001-312

0-25 دیجیتال دقت 0.001 اینچ/ میلیمتر  

میکرومتر دیجیتال 25-0 دقت 0.001 میلیمتر میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 293-821

میکرومتر دیجیتال 25-0 دقت 0.001 میلیمتر میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 293-821