نمایش 1–12 از 19 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش All

میکرومتر خارج سنج دیجیتالی سایز 150-0 دقت 0.001 میلیمتر مدل 315-006-01

میکرومتر خارج سنج دیجیتالی سایز 150-0 دقت 0.001 میلیمتر مدل 315-006-01

میکرومتر دیجیتال 02-001-312

0-25 دیجیتال دقت 0.001 اینچ/ میلیمتر  

میکرومتر دیجیتال 25-0 دقت 0.001 میلیمتر میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 293-821

میکرومتر دیجیتال 25-0 دقت 0.001 میلیمتر میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 293-821

میکرومتر دیجیتال 50-25 دقت 0.001 میلیمتر(ضد آب) میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 293-341

میکرومتر دیجیتال 50-25 دقت 0.001 میلیمتر(ضد آب) میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 293-341

میکرومتر دیجیتال IP54 ضد رطوبت رنج 25-0 دقت 0.001 میلیمتر مدل 311-001-01

میکرومتر دیجیتال IP54 ضد رطوبت رنج 25-0 دقت 0.001 میلیمتر مدل 311-001-01