نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش All

رینگی (تستر) میکرومتر داخل سایز 300-3میلیمتر دقت میکرون مدل 531-003-01

رینگی (تستر) میکرومتر داخل سایز 300-3میلیمتر دقت میکرون مدل 531-003-01

میکرومتر داخل سنج دیجیتال 5 – 30 دقت 0.001 اینسایز

10,270,000 تومان
میکرومتر داخل سنج دیجیتال 5 – 30 دقت 0.001 اینسایز INSIZE

میکرومتر داخل سنج سه فک دیجیتال سایز 20-25 میلیمتر دقت 0.001 اینسایز

20,380,000 تومان
میکرومتر داخل سنج سه فک دیجیتال سایز 20-25 میلیمتر دقت 0.001 اینسایز INSIZE

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال 12-10 میلیمتر مدل 361-003-01

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال 12-10 میلیمتر مدل 361-003-01

میکرومتر داخل میله ای سایز 50-500 میلیمتر مدل 352-020-01

میکرومتر داخل میله ای سایز 50-500 میلیمتر مدل 352-020-01