نمایش 1–12 از 35 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش All

اندیکاتور دیجیتال میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 543-791 با دقت 0.001 میلیمتر

اندیکاتور دیجیتال میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 543-791 با دقت 0.001 میلیمتر

تراز صنعتی 200 میلیمتر دقت 0.02mmدر متر میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 960-603

تراز صنعتی 200 میلیمتر دقت 0.02mmدر متر میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 960-603

زاویه سنج 360 درجه اونیورسال ذره بینی دقت 5دقیقه میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 187-908

زاویه سنج 360 درجه اونیورسال ذره بینی دقت 5دقیقه میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 187-908

زاویه سنج مرکب 180 درجه اینسایز 2278-180

3,700,000 تومان
زاویه سنج مرکب 180 درجه اینسایز 2278-180

زبری سنج دیجیتال سطحی دقت 0.1میکرون اینسایز ISR-C002

زبری سنج دیجیتال سطحی دقت 0.1 میکرون اینسایز INSIZE ISR-C002    

ساعت اندیکاتور دیجیتال میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 543-782 با دقت 0.01 میلیمتر

ساعت اندیکاتور دیجیتال میتوتیو ژاپن (اصلی) مدل 543-782 با دقت 0.01 میلیمتر

ضخامت سنج دیجیتال دقت 0.01 اینسایز 2871-10

4,350,000 تومان
ضخامت سنج دیجیتال دقت 0.01 اینسایز 2871-10 INSIZE

ضخامت سنج ساعتی دقت 0.01 اینسایز 2364-10

2,630,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی اینسایز 2364-10 دقت 0.01 INSIZE

عمق سنج دیجیتال سوزنی 0-300 میلیمتر اینسایز 2141-202

9,340,000 تومان
عمق سنج دیجیتال سوزنی 0-300 میلیمتر اینسایز 2141-202 INSIZE

کولیس 100سانت دیجیتال میتوتیو ژاپن (اصل) مدل 500-507

کولیس 100سانت دیجیتال میتوتیو ژاپن (اصل) مدل 500-507