نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش All

تراز دیجیتال کوچک اینسایز دقت 0.1 درجه 2170-1

1,530,000 تومان
تراز دیجیتال کوچک اینسایز دقت 0.1 درجه INSIZE 2170-1

تراز صنعتی دقت 0.02 میلیمتر 20 سانت 4903-200 اینسایز

7,750,000 تومان
تراز صنعتی دقت 0.02 میلیمتر 20 سانت اینسایز INSIZE 4903-200  

زاویه سنج مرکب 180 درجه اینسایز 2278-180

3,700,000 تومان
زاویه سنج مرکب 180 درجه اینسایز 2278-180

زبری سنج دیجیتال سطحی دقت 0.1میکرون اینسایز ISR-C002

زبری سنج دیجیتال سطحی دقت 0.1 میکرون اینسایز INSIZE ISR-C002    

ساعت اندیکاتور دقت 0.01 اینسایز 2308-10

1,049,000 تومان
ساعت اندیکاتور دقت 0.01 اینسایز 2308-10 INSIZE

ضخامت سنج دیجیتال دقت 0.01 اینسایز 2871-10

4,350,000 تومان
ضخامت سنج دیجیتال دقت 0.01 اینسایز 2871-10 INSIZE

ضخامت سنج ساعتی دقت 0.01 اینسایز 2364-10

2,630,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی اینسایز 2364-10 دقت 0.01 INSIZE

عمق سنج دیجیتال سوزنی 0-300 میلیمتر اینسایز 2141-202

9,340,000 تومان
عمق سنج دیجیتال سوزنی 0-300 میلیمتر اینسایز 2141-202 INSIZE

کولیس 20 سانت ساعتی 1312-200 دقت 0.02 اینسایز

2,600,000 تومان
کولیس 20 سانت ساعتی دقت 0.02 اینسایز INSIZE 1312-200  

کولیس پایدار (ارتفاع سنج) 60سانتیمتر دقت 0.02 اینسایز 1250-600

14,530,000 تومان
کولیس پایدار (ارتفاع سنج) 60سانتیمتر دقت 0.02 اینسایز 1250-600 INSIZE

کولیس پایدار (ارتفاع سنج) دیجیتال 300 میلیمتر 1150-300 اینسایز

11,800,000 تومان
کولیس پایدار (ارتفاع سنج) دیجیتال 300 میلیمتر اینسایز INSIZE 1150-300  

کولیس داخل سنج دیجیتال 15سانت دقت 0.01 اینسایز 1121-150

8,940,000 تومان
کولیس داخل سنج دیجیتال 15سانت دقت 0.01 اینسایز INSIZE 1121-150